Visi dan Misi

Perkumpulan ini berfungsi untuk meningkatkan keyakinan dan bakti dalam menghayati dan mengamalkan falsafah pacasila sebagai dasar negara serta menjunjung keputusan leluhur(ida betara kawitan), 

sebagai pedoman pelaksana perbuatan untuk berbakti dari keturunan leluhur (Ida Betara Kawitan) dalam tugas dan kewajiban anggota perkumpulan,Tugas dan kewajiban bersaudara sesuai dengan tugas agama dan tugas negara

Perkumpulan ini memiliki tugas:

1.Memelihara dan mendorong terpeliharanya tempat-tempat suci yang berkaitan dengan leluhur (Ida Betara Kawitan)

2.membina warga dalam menggmbangkan kehidupan bernegara atas dasar lima keyakinan yang dimiliki oleh umat hindu.

 

 

 

IKlan 3
Iklan Sidebar Kanan
Iklan Sidebar Kiri